2/08/2017

Společnost

Jednou jsi dole, jednou nahoře. Jednou pán a podruhé žvanec pro psa. Cesty k získání dobrého postavení bývají vrtkavé a protkány střelbou, úplatky nebo štěstěnou sedící ti na klíně. Proto tě seznámíme se společenskou hierarchií v rámci Little Creaku ale vlastně i celého divokého západu.
STRÁŽCI POŘÁDKU
Ti, kteří mluví  za stranu spravedlnosti. Ti, kteří chrání obyvatele svého městečka a nebojí se zasáhnout do rvaček, přestřelek, vyprovokovaných duelů, kde se hraje o čest a přežití. Ti neúplatní, ačkoliv mnohdy se též jedná o lež, neboť sladký cinkot mincí či dokonce síla bájného dolaru bývá lákavější než myšlenky na dobro.
Ve městě tito muži zákona mají respekt a síla jejich charakteru mnohdy dokáže zastrašit všechny, kteří se odváží narušit klid ve městě. Bývají to muži znalí práv a zákonů, jistí ve zbrani, velmi dobří střelci s výbornou přesností. Umí se udržet v sedle i když si přihnou, což se nestává tak často a jsou to oni, kdo chytají ty největší zločince, často i skrz na skrz celou Amerikou. Nikoliv však za vidinou zlata, které častokrát nechají připadnout svému městu na rekonstrukci, ale vylepšení si pověsti a reputace.
Mezi tyto strážce pořádku se řadí i šerifův pomocník, strážníci, kteří pomáhají udržet klid ve městě, starosta se soudcem, advokáti (ačkoliv zrovna oni nikdy nebyli dostatečně vycvičeni na přímý boj), jezdci Pony Expressu a lovci odměn. Poslední ze zmíněných často balancují na okraji mezi zákonem a jeho porušováním, neboť právě jim jde často o peníze a tak se nebojí sáhnout k léčkám.

Základní schopnosti [jedna slabší]
▲ Instinkt
▲ Střelba [střední nebo silná]
▲ Jízda na koni [střední nebo silná]
POLITICKÁ SFÉRA
Politikaření, změny, zavedení pořádku nebo jen boj o samostatnost - to je náplní života těch, kteří se vydají na cestu americké vlády. Tito muži jsou přelétaví, mění názor (někteří si za ním však stojí a občas se stanou díky tomu tuhou mrtvolou), hrají na všechny strany, aby získali to, co chtějí.  Jdou často po penězích a jsou hrdí na své místo ve společenském žebříčku, kde se pohybují velmi vysoko nad ostatními. Často tak přehlížejí ostatní, ohrnují nad pracující třídou nos, ačkoliv jejich pracovní nasazení vychvalují - například při zahájení železničního provozu.
Často žijí mimo samotný Little Creak na svém vlastním území, kde se rozkládá jejich honosné sídlo plné sloužících, v některých případech i otroků, ačkoliv otroctví bylo před několika lety zrušeno. Dokáží spolupracovat na jedné straně se zástupci spravedlnosti, na té druhé se klidně dohadují s těmi největšími vrahy pod sluncem. Sami si nikdy nešpiní ruce.
Mezi ně se řadí hlavně samotní členové vlády, zámožní obchodníci, správci bank, sem tam však i někteří majitelé výnosnějších společností jako například Pony Express, místní pošta.

Základní schopnosti [jedna slabší]
▲ Instinkt
▲ Lhaní [střední nebo silné]
▲ Podílení se na chodu města [střední nebo silné]
FARMÁŘI
Valnou část běžných občanů tvoří obyčejní lidé nebo právě farmáři, jejichž domov bývá na pár mil od samotného Little Creaku. Tito muži a ženy se dělili na skupinky podle toho, co ovládali nejlépe - zemědělství nebo chov skotu, dobytka či koní, což bývalo nejvýnosnější.
Kovbojové, jak se říkalo honákům krav, museli krávy ochránit nejen před divokou zvěří, ale hlavně před bandity a Indiány. Kráva byla v této době vcelku velký majetek zajišťující spoustu jídla a mléka a kovbojům tak šlo vlastně neustále o život. Museli se umět prát, museli skvěle střílet a ovládat své stádo tak, aby šlo na jejich pokyn. Často si tak pořizovali psi, kteří jim pomáhali dobytek nahánět tím správným směrem a strašilo divokou zvěř lačnící po krvi. Stejně tak tomu bývá i na ranči ostatních chovatelů, kteří zaměřili pole působnosti na ovce nebo divoká plemena koní určených ke zkrocení.
Mezi farmáře se řadí zemědělci, honáci krav, chovatelé koní a ovcí.

Základní schopnosti [jedna slabší]
▲ Chov nebo pěstování
▲ Střelba [střední nebo silná]
▲ Jízda na koni [střední nebo silná]
ZLOČINCI
Tekly potoky krve, život byl drsný, kolty a pušky byly zákon. Z obyčejných honáků krav se stávali pistolníci, protože jen se zbraní v ruce nebo díky tvrdým pěstem se tu dalo přežít. Není divu, že právě na takovém místě se rodily legendy jako houby po dešti. Kovbojové a pistolníci, saloony a rodea, úplatní šerifové, bandité, kteří přepadali dostavníky a později i první železnice. Životy těchto mužů by se jinde na světě odehrály úplně jinak. Ale na Divokém západě se z nich stávala zvířata, ostří chlapíci s kolty proklatě nízko.
Nebyly to ale jen krávy či půda, o co se bojovalo. Když v roce 1848 vypukla tzv. zlatá horečka, tekla krev hlavně kvůli tomuto vzácnému kovu. Ani v Little Creaku tomu není jinak, často se tu vytahují zbraně nejen kvůli pár náhodně nalezeným valounům zlata či jakýmsi mapám, které mají vést k pokladu, ale též za urážku na cti nebo chmátnutí po holce, která se líbila někomu jinému. Přidejme do toho ještě hledané vrahy a lupiče, prachsprosté karbaníky a cela by byla plná.
Mezi tyto muže a ženy neznající zákon se řadí předně bandité, podvodníci, vrahové, trestanci, zvědové či karbaníci. Sem tam i nějaký ten opilec a též zlatokopové, kteří se nebojí vytáhnout kolt na svého nejlepšího přítele.

Základní schopnosti [jedna slabší]
▲ Okrádání
▲ Střelba [střední nebo silná]
▲ Jízda na koni [střední nebo silná]
 
INDIÁNI
Objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492 znamenalo pro indiány, tedy původní obyvatele, převratné změny. Především došlo k rozšíření evropských infekčních nemocí, v důsledku jejichž neustálých epidemií zahynulo 90 % obyvatel, populace prudce poklesla. Britští kolonisté na východním pobřeží Severní Ameriky založili 13 kolonií, které posléze získaly nezávislost jako Spojené státy americké. Indiáni měli jinou kulturu a koncept vlastnických práv než Evropané, a tak se s evropskými osadníky často dostávali do konfliktů. Američané se snažili Indiány civilizovat s tím, že se jednou stanou americkými občany, což nepřijali. V roce 1830 se schválil dekret, který nařizoval odsun všech indiánů za řeku Mississippi, aby se předešlo násilným střetům mezi indiány a osadníky. S další americkou expanzí na západ nastaly další konflikty mezi evropskými osadníky, kteří chtěli Velké pláně začít obdělávat, a místními kočovnými indiány, kteří si osvojili Evropany dovezené koně a lovili bizony. V sérii indiánských válek však byli poraženi a umístěni do rezervací.
Přesto však nadále bojují za svá práva, za původ jejich země, kterou se snaží získat zpátky. Často tudíž přepadávají ranče nebo osadníky na stezkách. Některé z kmenů dokonce požírají srdce svých nepřátel, aby získali jejich sílu.

Základní schopnosti [jedna slabší]
▲ Stopování a znalost terénu
▲ Boj [střední nebo silný]
▲ Jízda na koni [střední nebo silná]
BĚŽNÍ OBČANÉ
Někteří se nemohou stát silnými zástupci práva a pořádku nebo nezdolnými farmáři. Vydělávají si jinak - poctivě rukama či svým tělem, hlavně v případě žen. Jedná se o běžné občany z řad obecných profesí, kde můžete narazit na kohokoliv. Zaměstnání jsou různá, spadají sem doktoři, jejichž léčba zahrnuje například vyklování krve sojkou nebo zarážení hřebíku do ucha, až po ty nejlehčí holky z celého kraje.
Mezi tyto obyvatele se řadí všichni, kteří nebyli výše jmenovaní - tedy hlavně nižší třída. 

Základní schopnosti [jedna slabší]
Na výběr z předešlých [až 3] nebo vlastní nápad, avšak dodržujte předchozí rozpis.

Žádné komentáře:

Okomentovat